Dịch vụ tại medic sài gòn

Dịch vụ cho thuê xe X-quang KTS lưu động

Chi tiết

Khám chữa bệnh dịch vụ – bác sĩ gia đình

Chi tiết

Khám chữa bệnh- điều trị chất lượng cao

Chi tiết

Khám sức khoẻ định kỳ – công ty xí nghiệp

Chi tiết

Dịch vụ xét nghiệm- lấy mẫu tại nhà

Chi tiết